پاییزِ امسالـ... 🍁


من

پاییز

هواى سرد

بوت و کلاه و شالگردن

اون کافه

عصر

تو


[تمام]

نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان