من،آنچنان که منم!

...
من،آنچنان که منم!
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

فتادم از پا ز ناتوانى...

جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۹ ق.ظ


اینکه چرا بارون رو دوست ندارم، نمیدونم...

صداش اذیتم میکنه.. اگه خواب باشم،بیدارم میکنه هرچقدر هم که آروم بباره، مثل امروز صبح.

نه به خاطر اینکه از خواب بیدارم کرد دوسش ندارم ها، نه.

ولى کاشکى فردا که بیدار شدم دیگه نباشه.


*عنوان: کاروان/رهى معیرى

۹۵/۰۹/۱۲
محدثه //