توییت

 

شاید چون تازه دارم همه ی خودم رو میشناسم انقد از خودم بدم میاد..

۴ نظر

4732

چیزی که هنوز بهش عادت نکردم، واژه ی "خانم مهندس" ه...

تازه داشتم با فامیلیم کنار میومدم.

"مهندس" و "محدثه" شبیه هم هستش. ولی من با دومی راحت ترم..*مامان و بابا اومدن تهران. واسه اولین بار فردا مرخصی گرفتم که باهاشون برم بیرون.. :)


۰ نظر
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان