٥٧٨٩


هرجور حساب میکنم، الان باید بیهوش باشم از خستگى! خواب نه ها... بیهوش.

این هفته خیلى سرم شلوغه... درس، کار، پروژه.

با اینکه ٦ترم گذشته ولى باید اعتراف کنم که هنوز هم از ارائه دادن وحشت دارم!

میشه مثلا معجزه بشه و ارائه یه جورى پیچونده بشه؟ 👀

چجورى باید به مغزم بگم که فردا قبل از ٧باید بیدار بشى و تا ٥ عصر قرار نیست بیاى خونه، پس بخواب لطفا...


پ.ن: هرزنامه م داره منفجر میشه، چه وضعشه عاخه؟ لطفا رسیدگى بشه...

با تشکر!

۱ نظر
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان